Αστυκλινική – Πολυκλινική

Υποφάκελος uoadl:61909 523 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αστυκλινική – Πολυκλινική
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία της (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό, κλινικές κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
303.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
29 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 3 έγγραφα του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αστυκλινική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Ορφανίδης, καθηγητής, διευθυντής, Αστυκλινική, έξοδα, φωτισμός, φάρμακα, αγορά, πληρωμή, αίτημα, Σ. Κρίνος, φαρμακοποιός, ιατροσύνεδρος, φάρμακα, προμήθεια, Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, Τεργέστη, παραλαβή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, φοιτητές, άσκηση, διάρκεια, διακοπές, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Πανεπιστήμιο, προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29