Νομισματική Συλλογή

Subfolder uoadl:61913 517 Read counter

Title:
Νομισματική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
359.1
Extent:
45 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Νομισματική Συλλογή
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Νομισματικό Μουσείο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, έφορος, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Α. Μουρούζης, συλλογή, ανέκδοτα νομίσματα, εκμαγεία, αργυρά νομίσματα, χάλκινα νομίσματα, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητές, Παύλος Λάμπρου, Ιόνιες νήσοι, νομισματικοί πίνακες, λογαριασμός, δαπάνες, Υπουργείο Οικονομικών, επιστήμη, πρόοδος, Βενετία, χάραξη, Εθνικό Τυπογραφείο, γράμματα, μήτρες, αρχαία νομίσματα, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, έξοδα, Λάρισσα, Θεσσαλία, προσφορά, παραλαβή, νομίσματα, είδη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κανονισμός, Σπάρτη, Πελοπόνησσος, Σωτήριος Λαφαζάνης, νομίσματα, ελλείψεις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45