Νομισματική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:61913 527 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Νομισματική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον πλουτισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
359.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
45 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Νομισματική Συλλογή
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αχιλλέας Ποστολάκας, νομισματογνώμων, Νομισματικό Μουσείο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, έφορος, Γκίκας Δοκός, γραμματέας, Α. Μουρούζης, συλλογή, ανέκδοτα νομίσματα, εκμαγεία, αργυρά νομίσματα, χάλκινα νομίσματα, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, Κωνσταντίνος Ασώπιος, Στέφανος Κουμανούδης, Ευθύμιος Καστόρχης, καθηγητές, Παύλος Λάμπρου, Ιόνιες νήσοι, νομισματικοί πίνακες, λογαριασμός, δαπάνες, Υπουργείο Οικονομικών, επιστήμη, πρόοδος, Βενετία, χάραξη, Εθνικό Τυπογραφείο, γράμματα, μήτρες, αρχαία νομίσματα, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, πληρωμές, αιτήματα, έξοδα, Λάρισσα, Θεσσαλία, προσφορά, παραλαβή, νομίσματα, είδη, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κανονισμός, Σπάρτη, Πελοπόνησσος, Σωτήριος Λαφαζάνης, νομίσματα, ελλείψεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45