Οφθαλμιατρείο

Subfolder uoadl:61914 579 Read counter

Title:
Οφθαλμιατρείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
358.3
Extent:
17 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Main subject category:
Οφθαλμιατρείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Οφθαλμιατρείο, Οφθαλμιατρική Συλλογή, όργανα, αγορά, κατάλογοι, τιμές, απόδειξη, Paetz & Flour, Βερολίνο, δαπάνες, προϋπολογισμός, διδασκαλία, πρακτική, δυσχέρειες, οικονομική συνδρομή, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17