Οφθαλμιατρείο

Υποφάκελος uoadl:61914 585 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Οφθαλμιατρείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη λειτουργία του (δαπάνες, εξοπλισμός, προσωπικό κ.ά)

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
358.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
17 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Οφθαλμιατρείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Δαπάνες
Προσωπικό
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, καθηγητής, Οφθαλμιατρείο, Οφθαλμιατρική Συλλογή, όργανα, αγορά, κατάλογοι, τιμές, απόδειξη, Paetz & Flour, Βερολίνο, δαπάνες, προϋπολογισμός, διδασκαλία, πρακτική, δυσχέρειες, οικονομική συνδρομή, έκθεση, ασθενείς, περιστατικά
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17