Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:61915 574 Read counter

Title:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
361.1
Extent:
10 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1866.
Main subject category:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, δαπάνες, αντικείμενα, αγορά, διδασκαλία, Χειρουργική, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, προϋπολογισμός, όργανα, μηχανήματα, προσθήκες, κατάλογος, Επιδεσμολογία, συλλογή, αρθρωτό ανδρίκελο, αγορά, φοιτητές, άσκηση, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, Χειρουργική Συλλογή, προσθήκες, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, βοήθημα, προσφορά, Πολιτικό Νοσοκομείο, συμβολή, διδασκαλία, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, καθηγητής

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10