Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:61915 605 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
361.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
10 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνεται 1 έγγραφο του έτους 1866.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητής, δαπάνες, αντικείμενα, αγορά, διδασκαλία, Χειρουργική, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, προϋπολογισμός, όργανα, μηχανήματα, προσθήκες, κατάλογος, Επιδεσμολογία, συλλογή, αρθρωτό ανδρίκελο, αγορά, φοιτητές, άσκηση, Σπυρίδων Μπαλάνος, καθηγητής, Ιωάννης Ολύμπιος, καθηγητής, Χειρουργική Συλλογή, προσθήκες, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, βοήθημα, προσφορά, Πολιτικό Νοσοκομείο, συμβολή, διδασκαλία, Χαράλαμπος Πρετεντέρης Τυπάλδος, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10