Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:61916 554 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
187.2
Extent:
13 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο, πρόσκληση, κοσμήτορες, Σχολές, καθηγητές, πρόγραμμα, σύνταξη, υποβολή, χειμερινό εξάμηνο, Θεολογική Σχολή, καθηγητές, ώρες, μαθήματα, Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, εαρινό εξάμηνο

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13