Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:61916 539 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
187.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
13 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έγκριση, πρόγραμμα, μαθήματα, θερινό εξάμηνο, πρόσκληση, κοσμήτορες, Σχολές, καθηγητές, πρόγραμμα, σύνταξη, υποβολή, χειμερινό εξάμηνο, Θεολογική Σχολή, καθηγητές, ώρες, μαθήματα, Ιατρική Σχολή, Νομική Σχολή, Φιλοσοφική Σχολή, εαρινό εξάμηνο
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13