Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Subfolder uoadl:61939 522 Read counter

Title:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
175.3
Extent:
93 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διορισμοί
Other subject categories:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Keywords:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Ιωάννης Λογοθέτης, βοηθός, Παθολογικό Ταμείο, διορισμός, Αριστείδης Μιχαηλίδης, έκτακτος βοηθός, πρυτανικό γραφείο, απόλυση, J. Jahn, προσωρινός επιμελητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, διορισμός, Παναγιώτης Μιχαήλ Ψαράς, προπαρασκευαστής, Βοτανική, διορισμός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, απαλλαγή, απόλυση, αίτημα, J. Jahn, επιμελητής, διαφωνία, Χημείο, ασκούμενοι, υπογραφές, αναφορές, εκθέσεις, Χημείο, υπηρέτης, Γεώργιος Βρωτόφιλος, φύλακας, Πανεπιστήμιο, διορισμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, θέση, παραίτηση, Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Α. Ζαβιτζιάνος, επιμελητής, θέση, διορισμός, ζήτημα, εισηγήσεις, καθήκοντα, Υπουργείο Εσωτερικών, δημόσιος συναγωνισμός, διαγωνισμός, βοηθός, Νοσοκομείο Μεταδοτικών Νοσημάτων, μεταδοτικά νοσήματα, Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, Ιατρική Σχολή, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητής, κανονισμός, βοηθοί, προπαρασκευαστές, εκλογή, μεταβολές, Δημοτικό Νοσοκομείο, Αδελφάτο, Αθήνα, δήμαρχος

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93