Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)

Υποφάκελος uoadl:61939 530 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Διορισμοί υπόλοιπου προσωπικού (Διοικητικού - Παραρτημάτων, κ.τ.λ.)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (αιτήσεις, αποφάσεις κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
175.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
93 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διορισμοί
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Υπάλληλοι
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λέξεις-κλειδιά:
Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Ιωάννης Λογοθέτης, βοηθός, Παθολογικό Ταμείο, διορισμός, Αριστείδης Μιχαηλίδης, έκτακτος βοηθός, πρυτανικό γραφείο, απόλυση, J. Jahn, προσωρινός επιμελητής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, διορισμός, Παναγιώτης Μιχαήλ Ψαράς, προπαρασκευαστής, Βοτανική, διορισμός, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, απαλλαγή, απόλυση, αίτημα, J. Jahn, επιμελητής, διαφωνία, Χημείο, ασκούμενοι, υπογραφές, αναφορές, εκθέσεις, Χημείο, υπηρέτης, Γεώργιος Βρωτόφιλος, φύλακας, Πανεπιστήμιο, διορισμός, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, θέση, παραίτηση, Θεμιστοκλής Μιχαλόπουλος, Γεώργιος Α. Ζαβιτζιάνος, επιμελητής, θέση, διορισμός, ζήτημα, εισηγήσεις, καθήκοντα, Υπουργείο Εσωτερικών, δημόσιος συναγωνισμός, διαγωνισμός, βοηθός, Νοσοκομείο Μεταδοτικών Νοσημάτων, μεταδοτικά νοσήματα, Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, Ιατρική Σχολή, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητής, κανονισμός, βοηθοί, προπαρασκευαστές, εκλογή, μεταβολές, Δημοτικό Νοσοκομείο, Αδελφάτο, Αθήνα, δήμαρχος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93