Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:61947 524 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
198.2
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διδασκαλία, έναρξη, διακοπές, καθυστερήσεις, έλεγχος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Κυριάκος Μυλωνάς, Σπυρίδων Λάμπρος, υφηγητές, διδασκαλία, ώρες, ζήτημα, σύμπτωση, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητής, Αστυκλινική

1


2


3


4


5


6


7