Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:61947 530 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
198.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διδασκαλία, έναρξη, διακοπές, καθυστερήσεις, έλεγχος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Κυριάκος Μυλωνάς, Σπυρίδων Λάμπρος, υφηγητές, διδασκαλία, ώρες, ζήτημα, σύμπτωση, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητής, Αστυκλινική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7