Αναθέσεις διδασκαλίας

Subfolder uoadl:61949 513 Read counter

Title:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
198.2
Extent:
5 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Διδασκαλία
Other subject categories:
Αναθέσεις μαθημάτων
Keywords:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, εγγραφές, εισιτήρια, παραδόσεις, έναρξη, καθηγητές, υπογραφές, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, πρακτικά μαθήματα, φαρμακευτικές ασκήσεις, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής

1


2


3


4


5