Αναθέσεις διδασκαλίας

Υποφάκελος uoadl:61949 512 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αναθέσεις διδασκαλίας
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διδασκαλία (ανάθεση, έναρξη, λήξη κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
198.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
5 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Διδασκαλία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αναθέσεις μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, εγγραφές, εισιτήρια, παραδόσεις, έναρξη, καθηγητές, υπογραφές, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, πρακτικά μαθήματα, φαρμακευτικές ασκήσεις, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5