Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Subfolder uoadl:61953 541 Read counter

Title:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
121.3
Extent:
12 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Επιστημονικά συνέδρια
Other subject categories:
Διδακτικό Προσωπικό
Keywords:
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, συνέδριο, διοργάνωση, Ελληνικοί σύλλογοι, εθνική εκπαίδευση, αίτημα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, επίτροποι, επιλογή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Κοκκίδης, έκτακτος καθηγητής, Ρώμη, αποστολή, Μετεωρολογικό συνέδριο, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έξοδα, κάλυψη, άρνηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, καθηγητής, επίτροπος, ορισμός, 25 Μαρτίου, εθνική εορτή, συνέδριο, εγκύκλιος, Ε. Δραγούμης, πρόεδρος, Μ. Π. Λάμπρος, γενικός γραμματέας

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12