Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού

Υποφάκελος uoadl:61953 539 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Επιστημονικά Συνέδρια - Εξωτερικού
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την αποστολή εκπροσώπων του Πανεπιστημίου σε διεθνή συνέδρια  

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
121.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
12 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστημονικά συνέδρια
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός, συνέδριο, διοργάνωση, Ελληνικοί σύλλογοι, εθνική εκπαίδευση, αίτημα, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, επίτροποι, επιλογή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, Δημήτριος Κοκκίδης, έκτακτος καθηγητής, Ρώμη, αποστολή, Μετεωρολογικό συνέδριο, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, έξοδα, κάλυψη, άρνηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, καθηγητής, επίτροπος, ορισμός, 25 Μαρτίου, εθνική εορτή, συνέδριο, εγκύκλιος, Ε. Δραγούμης, πρόεδρος, Μ. Π. Λάμπρος, γενικός γραμματέας
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12