Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Subfolder uoadl:61954 543 Read counter

Title:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
230.2
Extent:
99 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Αρχαιρεσίες
Other subject categories:
Εκλογή οργάνων
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορες, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Θεολογική Σχολή, Εμμανουήλ Κόκκινος, Νομική Σχολή, Παύλος Ιωάννου, Ιατρική Σχολή, Σπυρίδων Φιντικλής, Φιλοσοφική Σχολή, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, αίτημα, Σχολές, καθηγητές, συνέλευση, εκλογή, Κοσμητεία, υποψήφιοι, συνελεύσεις, πρακτικά, καθηγητές, υπογραφές, Αθανάσιος Κυζικηνός, καθηγητής, αναφορές, ζήτημα, απουσία, απαρτία, αναβολή, καθυστέρηση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συμπλήρωση, Θεόδωρος Αρεταίος, πρύτανης, έγκριση, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1879-1880, εκλογές, έγκαιρη προσέλευση, κοσμήτορες, Νικηφόρος Καλογεράς, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Κωστής, Νομική Σχολή, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, Ιατρική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, Φιλοσοφική Σχολή

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99