Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)

Υποφάκελος uoadl:61954 485 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Αρχαιρεσίες (Εκλογή Πρυτάνεως - Συγκλητικών - Κοσμητόρων)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκλογή πρυτανικών αρχών, μελών Συγκλήτου και Κοσμητόρων

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
230.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
99 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιρεσίες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Εκλογή οργάνων
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, κοσμήτορες, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, Θεολογική Σχολή, Εμμανουήλ Κόκκινος, Νομική Σχολή, Παύλος Ιωάννου, Ιατρική Σχολή, Σπυρίδων Φιντικλής, Φιλοσοφική Σχολή, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, αίτημα, Σχολές, καθηγητές, συνέλευση, εκλογή, Κοσμητεία, υποψήφιοι, συνελεύσεις, πρακτικά, καθηγητές, υπογραφές, Αθανάσιος Κυζικηνός, καθηγητής, αναφορές, ζήτημα, απουσία, απαρτία, αναβολή, καθυστέρηση, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, συμπλήρωση, Θεόδωρος Αρεταίος, πρύτανης, έγκριση, διορισμός, ακαδημαϊκό έτος 1879-1880, εκλογές, έγκαιρη προσέλευση, κοσμήτορες, Νικηφόρος Καλογεράς, Θεολογική Σχολή, Κωνσταντίνος Κωστής, Νομική Σχολή, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, Ιατρική Σχολή, Ηρακλής Μητσόπουλος, Φιλοσοφική Σχολή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99