Υποτροφίες

Subfolder uoadl:61955 589 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
221.2
Extent:
72 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 4 έγγραφα του έτους 1876.
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Βέλλειο κληροδότημα, υπότροφοι, κατάλογος, Θεολογική Σχολή, υπότροφοι, εξέταση, επιμέλεια, Ράκειο κληροδότημα, Θ. Ράκος, διαγωνισμός, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, υποτροφία, Ευρώπη, εξωτερικό, φοίτηση, όροι, κανονισμός, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διαγωνισμός, αναβολή, ζήτημα, αίτια, Λατινική Φιλολογία, Συγκριτική Φιλολογία, Χημεία, Φυσική Ιστορία, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, «Ώρα» εφημερίδα, ειδοποίηση, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, υποψήφιοι, όροι

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72