Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:61955 600 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
221.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
72 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Εκ παραδρομής της αρχικής κατάταξης στον υποφάκελο περιλαμβάνονται 4 έγγραφα του έτους 1876.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Βέλλειο κληροδότημα, υπότροφοι, κατάλογος, Θεολογική Σχολή, υπότροφοι, εξέταση, επιμέλεια, Ράκειο κληροδότημα, Θ. Ράκος, διαγωνισμός, Κωνσταντίνος Κόντος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, υποτροφία, Ευρώπη, εξωτερικό, φοίτηση, όροι, κανονισμός, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, διαγωνισμός, αναβολή, ζήτημα, αίτια, Λατινική Φιλολογία, Συγκριτική Φιλολογία, Χημεία, Φυσική Ιστορία, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, «Ώρα» εφημερίδα, ειδοποίηση, Δημήτριος Σεμιτέλος, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, υποψήφιοι, όροι
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72