Υποτροφίες

Subfolder uoadl:61956 569 Read counter

Title:
Υποτροφίες
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
221.2
Extent:
62 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γερμανικά
Main subject category:
Υποτροφίες, Αριστεία
Other subject categories:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Keywords:
Αντώνιος Παπαδάκης, κληροδότημα, υπότροφοι, δημόσιος διαγωνισμός, Θεολογική Σχολή, φοιτητές, αιτήματα, υπότροφοι, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πληρωμές, εντολές, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, σύσταση, αίτημα, Ηλίας Εμμανουηλίδης, φοιτητής, Καισαρεία (Καισάρεια), Κωνσταντινούπολη, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Π. Καββαδίας, υπότροφος, Ευρώπη, Ιστορία της Αρχαίας Καλλιτεχνίας, παράταση, σύσταση, αίτημα, Όθων Ρουσόπουλος, διδάκτωρ, Γερμανία, σπουδές, συνδρομή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσεως, «Εφημερίς της Κυβερνήσεως», Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, βασιλικό διάταγμα, κληροδοτήματα, υποτροφίες, κανονισμός, Σπυρίδων Σπάθης, διδάκτωρ, Βιέννη, βοήθημα, Αντώνιος Γιανναράκης, Δρέσδη, υπότροφος, διορισμός, Π. Ράλλης, κληροδότημα, πιστοποιηκό φοίτησης, αποδείξεις

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62