Υποτροφίες

Υποφάκελος uoadl:61956 568 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Υποτροφίες
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με αιτήσεις χορήγησης  υποτροφιών και υποτρόφους κληροδοτημάτων

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
221.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
62 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γερμανικά
Κύρια θεματική κατηγορία:
Υποτροφίες, Αριστεία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κρατικές υποτροφίες
Υποτροφίες κληροδοτημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
Αντώνιος Παπαδάκης, κληροδότημα, υπότροφοι, δημόσιος διαγωνισμός, Θεολογική Σχολή, φοιτητές, αιτήματα, υπότροφοι, διορισμός, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πληρωμές, εντολές, Αναστάσιος Διομήδης Κυριακός, κοσμήτωρ, Φίλιππος Ιωάννου, καθηγητής, σύσταση, αίτημα, Ηλίας Εμμανουηλίδης, φοιτητής, Καισαρεία (Καισάρεια), Κωνσταντινούπολη, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Π. Καββαδίας, υπότροφος, Ευρώπη, Ιστορία της Αρχαίας Καλλιτεχνίας, παράταση, σύσταση, αίτημα, Όθων Ρουσόπουλος, διδάκτωρ, Γερμανία, σπουδές, συνδρομή, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαίδευσεως, «Εφημερίς της Κυβερνήσεως», Γεώργιος Α΄, βασιλιάς, βασιλικό διάταγμα, κληροδοτήματα, υποτροφίες, κανονισμός, Σπυρίδων Σπάθης, διδάκτωρ, Βιέννη, βοήθημα, Αντώνιος Γιανναράκης, Δρέσδη, υπότροφος, διορισμός, Π. Ράλλης, κληροδότημα, πιστοποιηκό φοίτησης, αποδείξεις
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62