Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:61958 479 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
399.3
Extent:
37 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 8 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
British Association, συνάντηση, Δουβλίνο, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Φυσιογραφικό Μουσείο, έκθεση, επιστημονικές συλλογές, προσθήκες, δωρεές, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, ταριχευμένα ζώα, Ζωολογικό Μουσείο, φυσιογραφικά αντικείμενα, Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογικό Εργαστήριο, ελλείψεις, αναφορά, συλλογές, προσωπικό, Μασσαλία, Φυσιολογικό Ταμείο, όργανα, Lerebours et Secretan, Παρίσι, λογαριασμοί, κατάλογος, πληρωμές, εντολές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37