Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:61958 489 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
399.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
37 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 8 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
British Association, συνάντηση, Δουβλίνο, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Φυσιογραφικό Μουσείο, έκθεση, επιστημονικές συλλογές, προσθήκες, δωρεές, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, ταριχευμένα ζώα, Ζωολογικό Μουσείο, φυσιογραφικά αντικείμενα, Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογικό Εργαστήριο, ελλείψεις, αναφορά, συλλογές, προσωπικό, Μασσαλία, Φυσιολογικό Ταμείο, όργανα, Lerebours et Secretan, Παρίσι, λογαριασμοί, κατάλογος, πληρωμές, εντολές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37