Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Subfolder uoadl:61959 597 Read counter

Title:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
399.3
Extent:
91 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 6 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Ιταλικά και 7 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έκθεση, συλλογές, προσθήκες, βιβλιοθήκη, συγγράμματα, δωρεές, διεθνείς συνεργασίες, ζητήματα, κανονισμός, Μουσεία, λειτουργία, επίσκεψη, φοιτητές, διδασκαλία, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, κρυσταλλικοί τύποι, Benno Wappler, Freiberg, παραγγελίες, λογαριασμοί, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, ορυκτά, χημικά όργανα, παραλαβή, μοσχάρι, τέρας, Α. Παπαδόπουλος, υποπρόξενος, Καβάλα, αποστολή, ταριχευμένα ζώα, Παρνασσός, εκδρομή, φυσικά σώματα, συλλογή, δαπάνες, σκεύη, γυάλινα αγγεία, έντομα, συλλογές, δανεισμός, ζήτημα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, Φυσιολογικό Φροντιστήριο, πλουτισμός, εμπλουτισμός, αγορά, παραγγελία, Παρίσι, καθυστέρηση, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, φυσιολογικά όργανα, μισκροσκόπιο, παραλαβή, Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογία, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, παραγγελίες, λογαριασμοί, Lerebours et Secretan

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91