Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο

Υποφάκελος uoadl:61959 596 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσιογραφικό Μουσείο - Φυσιολογικό Μουσείο - Ταμείο Πειραματικής Φυσιολογίας - Φυσιολογικό Φροντιστήριο -Φυσιολογικό Εργαστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
399.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
91 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 6 έγγραφα στα Γερμανικά, 1 έγγραφο στα Ιταλικά και 7 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυσιολογικό Μουσείο
Εργαστήρια
Συλλογές
Φροντιστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ηρακλής Μητσόπουλος, καθηγητής, έφορος, Φυσιογραφικό Μουσείο, Θεοβάλδος Κρύπερ (Theobald Krüper), επιμελητής, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, έκθεση, συλλογές, προσθήκες, βιβλιοθήκη, συγγράμματα, δωρεές, διεθνείς συνεργασίες, ζητήματα, κανονισμός, Μουσεία, λειτουργία, επίσκεψη, φοιτητές, διδασκαλία, δαπάνες, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, κρυσταλλικοί τύποι, Benno Wappler, Freiberg, παραγγελίες, λογαριασμοί, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, ορυκτά, χημικά όργανα, παραλαβή, μοσχάρι, τέρας, Α. Παπαδόπουλος, υποπρόξενος, Καβάλα, αποστολή, ταριχευμένα ζώα, Παρνασσός, εκδρομή, φυσικά σώματα, συλλογή, δαπάνες, σκεύη, γυάλινα αγγεία, έντομα, συλλογές, δανεισμός, ζήτημα, Κωνσταντίνος Βουσάκης, καθηγητής, Φυσιολογικό Φροντιστήριο, πλουτισμός, εμπλουτισμός, αγορά, παραγγελία, Παρίσι, καθυστέρηση, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, φυσιολογικά όργανα, μισκροσκόπιο, παραλαβή, Ιωάννης Ζωχιός, καθηγητής, Φυσιολογία, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, παραγγελίες, λογαριασμοί, Lerebours et Secretan
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91