Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:61960 406 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
405.4
Extent:
22 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος, Βοτανικό Μουσείο, Παρίσι, παραμονή, έρευνα. βοτανικοί, συναναστροφές, Plantae Mallianae, συλλογή, φυτά, Γαλλικά όρη, αγορά, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, αίτημα, Βοτανική Συλλογή, κατάλογος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Σ. Α. Οικονομίδης, Γρατζ (Graz), συλλογή, φυτά, πεταλούδες, Συλλογή Ροδοκανάκη, κατάλογος, έντυπα, αντίτυπα, παραλαβή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Φυτολογικό Μουσείο, κατάλογος, συλλογές, βιβλιοθήκη, έπιπλα, εργαλεία, χρηματική αξία

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22