Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:61960 553 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
405.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
22 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνεται στον υποφάκελο 1 έγγραφο στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, έφορος, Βοτανικό Μουσείο, Παρίσι, παραμονή, έρευνα. βοτανικοί, συναναστροφές, Plantae Mallianae, συλλογή, φυτά, Γαλλικά όρη, αγορά, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμή, αίτημα, Βοτανική Συλλογή, κατάλογος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Σ. Α. Οικονομίδης, Γρατζ (Graz), συλλογή, φυτά, πεταλούδες, Συλλογή Ροδοκανάκη, κατάλογος, έντυπα, αντίτυπα, παραλαβή, Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), επιμελητής, Φυτολογικό Μουσείο, κατάλογος, συλλογές, βιβλιοθήκη, έπιπλα, εργαλεία, χρηματική αξία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22