Βοτανικό Μουσείο

Subfolder uoadl:61961 537 Read counter

Title:
Βοτανικό Μουσείο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
406.1
Extent:
21 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Botany
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), έφορος, Φυτολογικό Μουσείο, έκθεση, εργασίες, προσθήκες, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, αιτήματα, πληρωμές, εντολές, οικονομική επιτροπή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Ιωάννης Ζωχιός, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητές, δαπάνες, έλεγχος, Ροδοκανάκειος βοτανική συλλογή, Βοτανικό Μουσείο, μετάθεση, Μαιευτήριο, Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία, αντιρρήσεις, πιέσεις, αναφορές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21