Βοτανικό Μουσείο

Υποφάκελος uoadl:61961 560 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Βοτανικό Μουσείο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
406.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
21 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Βοτανική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος δε Χέλδραϊχ (Theodor von Heldreich), έφορος, Φυτολογικό Μουσείο, έκθεση, εργασίες, προσθήκες, Θεόδωρος Ορφανίδης, καθηγητής, Βοτανική, διδασκαλία, έξοδα, αιτήματα, πληρωμές, εντολές, οικονομική επιτροπή, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Ιωάννης Ζωχιός, Μιχαήλ Χατζημιχάλης, καθηγητές, δαπάνες, έλεγχος, Ροδοκανάκειος βοτανική συλλογή, Βοτανικό Μουσείο, μετάθεση, Μαιευτήριο, Χριστόδουλος Ευθυμίου, οικία, αντιρρήσεις, πιέσεις, αναφορές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21