Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:61962 551 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
404.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 4 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, «Αθήναιον», περιοδικό, παραχώρηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, J. Duboscq, Παρίσι, όργανα, Πειραματική Φυσική, τιμολόγια, λογαριασμοί, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Φυσική, διδασκαλία, δαπάνες, όργανα, κατάλογος, συλλογή, κτηματολόγιο, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, συνεργαζόμενοι επαγγελμάτιες, εξωτερικό, Ch. Morlot

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15