Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:61962 554 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
404.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 4 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, «Αθήναιον», περιοδικό, παραχώρηση, Εμμανουήλ Κόκκινος, αντιπρύτανης, J. Duboscq, Παρίσι, όργανα, Πειραματική Φυσική, τιμολόγια, λογαριασμοί, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Φυσική, διδασκαλία, δαπάνες, όργανα, κατάλογος, συλλογή, κτηματολόγιο, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, συνεργαζόμενοι επαγγελμάτιες, εξωτερικό, Ch. Morlot
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15