Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Subfolder uoadl:61963 578 Read counter

Title:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
404.2
Extent:
73 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 32 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ταμείο Φυσικών Οργάνων, όργανα, αύξηση, προσθήκες, χώρος, έλλειψη, Ιωάννης Ζωχιός, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητές, έφοροι, δαπάνες, πλουτισμός, εμπλουτισμός, έγκριση, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, γυάλινα σκεύη, όργανα, παραλαβή, φορτωτική, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Παρίσι, Alvergniat Frères, Cornélius Roosevelt, Téléphone – Bell, εξαρτήματα, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, παραγγελίες, λογαριασμοί, Bourbouze, χημικές ύλες, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, περιστατικό, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, αίθουσα, προσθήκη, κωλύματα, A. Gaiffe, E. Lutz, A. Loiseau Fils, Ch. Morlot, E. Carré, J. Duboscq, Emile Rousseau & ses Fils, Rudolph Kœnig (Rudolph Koenig), όργανα, μηχανές, Πειραματική Φυσική

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73