Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)

Υποφάκελος uoadl:61963 562 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων (Πλουτισμός Ταμείου Φυσικών Οργάνων και έξοδα διδασκαλίας)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό του Ταμείου καθώς και διάφορα έξοδα για την προμήθεια υλικών και διδασκαλίας

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
404.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
73 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 32 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ταμείο Φυσικών Οργάνων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Δημήτριος Στρούμπος, καθηγητής, Ταμείο Φυσικών Οργάνων, όργανα, αύξηση, προσθήκες, χώρος, έλλειψη, Ιωάννης Ζωχιός, Γεώργιος Καραμήτσας, καθηγητές, έφοροι, δαπάνες, πλουτισμός, εμπλουτισμός, έγκριση, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, γυάλινα σκεύη, όργανα, παραλαβή, φορτωτική, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Παρίσι, Alvergniat Frères, Cornélius Roosevelt, Téléphone – Bell, εξαρτήματα, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, παραγγελίες, λογαριασμοί, Bourbouze, χημικές ύλες, Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, περιστατικό, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, αίθουσα, προσθήκη, κωλύματα, A. Gaiffe, E. Lutz, A. Loiseau Fils, Ch. Morlot, E. Carré, J. Duboscq, Emile Rousseau & ses Fils, Rudolph Kœnig (Rudolph Koenig), όργανα, μηχανές, Πειραματική Φυσική
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73