Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Subfolder uoadl:61965 827 Read counter

Title:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
409.4
Extent:
79 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 5 έγγραφα στα Γαλλικά, 1 έγγραφο στα Ιταλικά και 2 έγγραφα στα Γερμανικά.
Main subject category:
Χημείο
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημεία, Χημείο, έκθεση, εργασίες, μετεκπαίδευση, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Lenoir & Forster, Ανατομείο, Χημείο, προβλήματα, αναφορά, Δαμιανός Γεωργίου, πιστώσεις, πληρωμές, υπόλοιπα, λογοδοσία, συλλογές, πλουτισμός, εμπλουτισμός, διδασκαλία, έξοδα, φοιτητές, ασκήσεις, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, χημικά όργανα, παραλαβή, Ξαυέριος Λάνδερερ, χημικά όργανα, καταστροφή, Πανεπιστήμιο, υπόγειο, εκκένωση, Χημείο, υπηρέτης, καθήκοντα, Τελωνείο Αθηνών, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητές, συνέλευση, παραλαβές, πρωτόκολλα, χημικές ουσίες, όργανα, σκεύη, Theodor Schuchard, Γκέρλιτς (Görlitz), ζυγός, Βενετία, φορτωτική, γαλλικά μέτρα και σταθμά, Υπουργείο Εσωτερικών, Μασσαλία, λογαριασμοί, παραγγελίες, πληρωμές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79