Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία

Υποφάκελος uoadl:61965 826 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χημείο - Πλουτισμός Χημείου - Αγορά σκευών και υλών για διδασκαλία
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία του

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
409.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
79 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 5 έγγραφα στα Γαλλικά, 1 έγγραφο στα Ιταλικά και 2 έγγραφα στα Γερμανικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Χημείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αναστάσιος Χρηστομάνος, καθηγητής, Χημεία, Χημείο, έκθεση, εργασίες, μετεκπαίδευση, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, Lenoir & Forster, Ανατομείο, Χημείο, προβλήματα, αναφορά, Δαμιανός Γεωργίου, πιστώσεις, πληρωμές, υπόλοιπα, λογοδοσία, συλλογές, πλουτισμός, εμπλουτισμός, διδασκαλία, έξοδα, φοιτητές, ασκήσεις, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, χημικά όργανα, παραλαβή, Ξαυέριος Λάνδερερ, χημικά όργανα, καταστροφή, Πανεπιστήμιο, υπόγειο, εκκένωση, Χημείο, υπηρέτης, καθήκοντα, Τελωνείο Αθηνών, Μιλτιάδης Βενιζέλος, Ανδρέας Αναγνωστάκης, Θεόδωρος Αρεταίος, καθηγητές, συνέλευση, παραλαβές, πρωτόκολλα, χημικές ουσίες, όργανα, σκεύη, Theodor Schuchard, Γκέρλιτς (Görlitz), ζυγός, Βενετία, φορτωτική, γαλλικά μέτρα και σταθμά, Υπουργείο Εσωτερικών, Μασσαλία, λογαριασμοί, παραγγελίες, πληρωμές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79