Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Subfolder uoadl:61973 413 Read counter

Title:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Time Coverage:
1867-1868
Usher Number:
33.1
Extent:
7 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Αρχική κωδικοποίηση
Main subject category:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Other subject categories:
Συνδρομές
Βιβλία
Keywords:
αιτήματα, συνδρομές, επιχορηγήσεις, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Χαράλαμπος Αντύπας, Γαλάτσι, Χριστόφορος Κοντός, φοιτητής, έκδοση, ιστορία, Αιτωλία, Ακαρνανία, νομός, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, καθηγητής, σύγγραμμμα, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τρίτος τόμος, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Ποινικό Δίκαιο, Ειρηναίος Ασώπιος

1


2


3


4


5


6


7