Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων

Υποφάκελος uoadl:61973 425 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνδρομές προς έκδοση συγγραμμάτων
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης συγγραμμάτων (συνδρομές, δωρεές κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1867-1868
Ταξιθετικός αριθμός:
33.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
7 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συνδρομές
Βιβλία
Λέξεις-κλειδιά:
αιτήματα, συνδρομές, επιχορηγήσεις, Θεόδωρος Ορφανίδης, πρύτανης, Χαράλαμπος Αντύπας, Γαλάτσι, Χριστόφορος Κοντός, φοιτητής, έκδοση, ιστορία, Αιτωλία, Ακαρνανία, νομός, Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος, καθηγητής, σύγγραμμμα, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τρίτος τόμος, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, Νικόλαος Σαρίπολος, καθηγητής, Ποινικό Δίκαιο, Ειρηναίος Ασώπιος
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7