Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Subfolder uoadl:62037 676 Read counter

Title:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
306.4
Extent:
84 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Λατινικά και 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Pharmacy
Other subject categories:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Keywords:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακογνωστική, δαπάνες, φάρμακα, κατάλογοι, Φαρμακολογικό Ταμείο, ελλείψεις, συμπλήρωση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, πεπραγμένα, εκθέσεις, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, φάρμακα, παραλαβή, φορτωτικές, F. Gendrot Neveu & P. Driancourt, Παρίσι, παραγγελίες, λογαριασμοί, παράπονα, Πρυτανεία, πρακτικές ασκήσεις, δαπάνες, προϋπολογισμός, υλικά, ελλείψεις, έπιπλα, ανάγκες

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84