Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο

Υποφάκελος uoadl:62037 670 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φαρμακολογική Σχολή - Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
306.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
84 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Λατινικά και 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φαρμακευτική
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συλλογές
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Φροντιστήρια
Λέξεις-κλειδιά:
Θεόδωρος Αφεντούλης, καθηγητής, Φαρμακολογία και Φαρμακογνωστική, δαπάνες, φάρμακα, κατάλογοι, Φαρμακολογικό Ταμείο, ελλείψεις, συμπλήρωση, Γεώργιος Ζαβιτσάνος, καθηγητής, διευθυντής, Φαρμακευτικό Φροντιστήριο, πεπραγμένα, εκθέσεις, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, αιτήματα, εντολές, Σπυρίδων Φιντικλής, κοσμήτωρ, Φιλοσοφική Σχολή, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, φάρμακα, παραλαβή, φορτωτικές, F. Gendrot Neveu & P. Driancourt, Παρίσι, παραγγελίες, λογαριασμοί, παράπονα, Πρυτανεία, πρακτικές ασκήσεις, δαπάνες, προϋπολογισμός, υλικά, ελλείψεις, έπιπλα, ανάγκες
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84