Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:62041 501 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
362.1
Extent:
20 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παρίσι, ανατομικά παρασκευάσματα, Τοπογραφική Ανατομία, πληρωμή, αίτημα, φορτωτική, Μασσαλία, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, σκεύη, όργανα, Χειρουργική Κλινική, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, εντολές, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Χειρουργικοανατομική Συλλογή, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Α. Παππασίμος, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, λογαριασμός

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20