Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:62041 519 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
362.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
20 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παρίσι, ανατομικά παρασκευάσματα, Τοπογραφική Ανατομία, πληρωμή, αίτημα, φορτωτική, Μασσαλία, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, σκεύη, όργανα, Χειρουργική Κλινική, διδασκαλία, έξοδα, πληρωμές, εντολές, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Χειρουργικοανατομική Συλλογή, πλουτισμός, εμπλουτισμός, Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Α. Παππασίμος, Παρίσι, συνεργαζόμενοι επαγγελματίες, λογαριασμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20