Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Subfolder uoadl:62045 531 Read counter

Title:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
361.2
Extent:
16 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Ιταλικά και 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Main subject category:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Other subject categories:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, χόρτο, στρώματα, παραλαβή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Νοσοκομείο, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, χειρουργικά όργανα, σκεύη, φορτωτικές, φάρμακα, Ιατρική Σχολή, υφάσματα, κλινοσκεπάσματα, κλινική διδασκαλία, Vasseur, Παρίσι, λογαριασμοί

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16