Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές

Υποφάκελος uoadl:62045 542 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Δημοτικό Νοσοκομείο και Κλινικές
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τον εξοπλισμό και τη λειτουργία των κλινικών

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
361.2
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
16 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση. Περιλαμβάνονται στον υποφάκελο 2 έγγραφα στα Ιταλικά και 3 έγγραφα στα Γαλλικά.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δημοτικό Νοσοκομείο
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κλινικές - Νοσοκομεία
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Τελωνείο Αθηνών, Μασσαλία, χόρτο, στρώματα, παραλαβή, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, Νοσοκομείο, Τελωνείο Πειραιώς, Τεργέστη, χειρουργικά όργανα, σκεύη, φορτωτικές, φάρμακα, Ιατρική Σχολή, υφάσματα, κλινοσκεπάσματα, κλινική διδασκαλία, Vasseur, Παρίσι, λογαριασμοί
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16