Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Subfolder uoadl:62049 574 Read counter

Title:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
187.4
Extent:
32 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Other subject categories:
Ωρολόγια προγράμματα
Keywords:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, έγκριση, έντυπο, αναγραφή, Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκές Αρχές, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, θερινό εξάμηνο, σύγκληση, καθηγητές, πρόγραμμα, σύνταξη, αιτήματα

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32