Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια

Υποφάκελος uoadl:62049 588 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Προγράμματα διδασκαλίας και ωρολόγια
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την κατάρτιση  προγράμματος μαθημάτων και ωρολογίου προγράμματος    

Χρονική κάλυψη:
1877-1878
Ταξιθετικός αριθμός:
187.4
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
32 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωρολόγια προγράμματα
Λέξεις-κλειδιά:
Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίας Εκπαιδεύσεως, μαθήματα, πρόγραμμα, χειμερινό εξάμηνο, έγκριση, έντυπο, αναγραφή, Πανεπιστήμιο, Ακαδημαϊκές Αρχές, επιστημονικές συλλογές, παραρτήματα, Ανδρέας Αναγνωστάκης, πρύτανης, κοσμήτορες, Σχολές, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος, θερινό εξάμηνο, σύγκληση, καθηγητές, πρόγραμμα, σύνταξη, αιτήματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32