Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Subfolder uoadl:62051 538 Read counter

Title:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Time Coverage:
1878-1879
Usher Number:
362.1
Extent:
15 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Other subject categories:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Keywords:
Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Χειρουργία, Τοπογραφική Ανατομία, Ανατομικοχειρουργική Συλλογή, έκθεση, προσθήκες, παρασκευάσματα, χειρουργικά εργαλεία, κατάλογος, παραγγελίες, Αριστείδης Παππασίμος, Παρίσι, πληρωμή, συναλλαγματική, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, παραλαβές

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15