Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή

Υποφάκελος uoadl:62051 525 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Χειρουργική - Τοπογραφική Συλλογή
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της συλλογής

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
362.1
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
15 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Μεσαία κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Χειρουργική Συλλογή
Τοπογραφική Συλλογή
Εργαστήρια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Παύλος Ιωάννου, καθηγητής, Χειρουργία, Τοπογραφική Ανατομία, Ανατομικοχειρουργική Συλλογή, έκθεση, προσθήκες, παρασκευάσματα, χειρουργικά εργαλεία, κατάλογος, παραγγελίες, Αριστείδης Παππασίμος, Παρίσι, πληρωμή, συναλλαγματική, Τελωνείο Πειραιώς, Μασσαλία, παραλαβές
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15