Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές

Subfolder uoadl:62057 441 Read counter

Title:
Κληροδοτήματα - Κλήρου - Δωρεές
Scope content:

Έγγραφα σχετικά με κληροδοτήματα, δωρεές και προσφορές

Time Coverage:
1877-1878
Usher Number:
218.2
Extent:
2 σελίδες
Creator:
National and Kapodistrian University of Athens
Protocol
Notes:
Μεσαία κωδικοποίηση
Main subject category:
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Other subject categories:
Κατάλογος, Αοίδιμοι Καθηγητές, Ευεργέτες, Δωρητές
Keywords:
Καλλιόπη Κριεζή, χήρα, Εμμανουήλ Κριεζής, περιουσία, κληροδότημα, δωρεά, Πανεπιστήμιο, ιδιοκτησία, πρόσοδοι

1


2